ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
172/16 หมู่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 17110